Sirpa Puolakka

Psykoterapeutti

Toimintaterapeutti

Neuropsykiatrinen valmentaja

Erityisosaamisalueeni:

  •  Integratiivinen psykoterapia

Olen integratiivinen yksilöpsykoterapeutti. Pohjakoulutukseltani olen toimintaterapeutti (AMK) ja neuropsykiatrinen valmentaja. Lisäksi olen joogaopettaja. Minulla on pitkä työkokemus erikoissairaanhoidon avopalveluissa nuorten aikuisten ja työikäisten mielenterveyden hoidosta sekä neuropsykiatrisesta (ADHD, ADD, autismin kirjo) kuntoutuksesta ja ohjauksesta. Olen toiminut työssäni sekä yksilöiden että ryhmien kanssa. Minulla on kokemusta erilaisten verkostojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Integratiiviseen psykoterapiaan voi hakeutua kaikissa mielenterveyden oireissa, joista tyypillisiä ovat tunne-elämän, ajatustoiminnan ja käytöksen häiriöt. Nämä voivat ilmetä esim. ahdistuneisuutena, masennuksena, mielialan vaihteluina ja vaikeuksina sosiaalisissa tilanteissa. Haasteet arjessa voivat näyttäytyä uupumuksena, jaksamattomuutena, muistiongelmina, aloittamisen ja tunnesäätelyn vaikeutena sekä ristiriitoina ihmissuhteissa.

Integratiivisessa psykoterapiassa hyödynnetään erilaisia lähestymistapoja tarkastella psyykkisiä ilmiöitä. Lähestymistavassa pyritään yhdistämään tietoa ja ymmärrystä, jota psykoterapian eri teoriaperinteet ja psykoterapiatutkimus ovat tuottaneet. Kuntoutuksessa on keskeistä turvallinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde. Tavoitteet terapiatyöskentelylle määritellään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Terapeuttina olen hyväksyvä, empaattinen ja rauhallinen. Työtapani on keskusteleva, mutta mahdollisuus on käyttää myös luovia, toiminnallisia ja kehollisia menetelmiä. Käynnit voidaan toteuttaa lähi- tai etävastaanottona. Voit tulla myös yksittäiselle käynnille. Tarjoan myös lyhytterapiaa 5 -20 krt ja sopimuksen mukaan pidempi kestoista.  

Käyntihinnat:

Integratiivinen yksilöterapia, yksityisasiakkaat 105 eur/45 min.

Yksilöterapia 105 eur/45 min.

Kelan omavastuuosuuus 45 eur/ 45 min. 

Lyhytterapiapaketti 500 eur , 5x 45 min. 

 

Tutustumiskäynti 95 eur/45min.

 

Hintoihin lisätään toimistomaksu

Loppulausunto 80 eur

Peruutukset alle 48 h 105 eur