Skip to content

Koulutuspsykoterapia

Mari Seppälä on diakoniseen hoitotyöhön suuntautunut sairaanhoitaja (AMK). Mari Seppälä opiskelee Oulun yliopistossa traumapsykoterapeutiksi ja tarjoaa koulutuspsykoterapiaa osana psykoterapeutin opintoja.

Traumasuuntautuneeseen koulutuspsykoterapiaan voit hakeutua yksittäisten kriisitilanteiden tai toistuneen traumatisoitumisen aiheuttamien oireiden vuoksi, eikä siihen tarvita erillistä arviojaksoa tai lähetettä. Terapiakäynnillä voit omien voimavarojesi mukaan käsitellä sekä jäsentää traumaattisia tapahtumia keskustelun, erilaisten mielikuvaharjoitteiden sekä tunnetyöskentelyn avulla.

Koulutuspsykoterapia toteutetaan traumapsykoterapian koulutusohjelman mukaisesti, ja laadun varmistamiseksi sitä ohjaa tiivis työnohjaus kokeneen työnohjaajan kanssa. Työnohjauksessa ei käytetä asiakkaan tunnistetietoja ja kaikkia työnohjaukseen osallistuvia sitoo vaitiolovelvollisuus.

Koulutuspsykoterapian tavoitteet, kesto ja tiheys sovitaan asiakaslähtöisesti tilanteen mukaan erillisellä terapiasopimuksella. Koulutuspsykoterapia on hinnaltaan edullisempaa kuin valmistuneen psykoterapeutin antama psykoterapia, eikä siihen ole mahdollista saada kela korvausta.

  • Koulutuspsykoterapian hinta on 50e/ 45 min
    • Voidaan toteuttaa lähi- tai etävastaanottona.

Voit varata tutustumiskäynnin hoidon suunnittelua varten ajanvarauksesta.