Skip to content

Marika Nieminen, fysioterapeutti

Kohtaan asiakkaan aina kokonaisvaltaisesti, pyrkien huomioimaan niin keholliset, psykologiset kuin sosiaalisetkin toimintakykyyn vaikuttavat tekijät. Vastaanotollani käy pääasiassa aikuisia ja nuoria, joilla on pitkittynyttä kipua, erilaisia tuki- ja liikuntaelinoireita, uniongelmia, stressiä, erilaisia jännitystiloja tai uupumusta. 

Olen vahvistanut osaamistani opiskelemalla kipufysioterapiaa, psykologian perusopinnot ja aineopintoja sekä erilaisten psykofyysisten menetelmäkoulutusten avulla mm. TRE ® (tension releasing exercises) ja Sovellettu rentoutus. Hyödynnän fysioterapiassa kehon omia mekanismeja sekä hengitystä ja luonnollista liikettä kokemuksellisen oppimisen kautta.

Hinta: 60€ / 60min.

Laskutuksen yhteydessä hintaan lisätään toimistomaksu.