Skip to content

Milloin kannattaa tulla mielenterveyden ammattilaisen vastaanotolle?

Kaikkien elämässä tulee tilanteita, jolloin herää huoli omasta tai läheisen mielenterveydestä. Ammattilaisen vastaanotolle on hyvä hakeutua hyvissä ajoin haasteiden kohdatessa. Keskustelu asiantuntijan kanssa usein auttaa löytämään ratkaisuja sekä apua huoliin ja ongelmiin. Itsestä ja läheisistä on tärkeää pitää hyvää huolta.

Elämässä eteen tulevat haasteet voivat aiheuttaa mielen umpikujan, jolloin omat keinot eivät riitä ratkaisemaan asioita. Keskustelu ulkopuolisen ammattilaisen kanssa auttaa usein jäsentämään mielessä olevia haastaviakin asioita ja edesauttaa ratkaisujen löytymistä sekä ajatusten uudelleen suuntaamista tulevaan.

Nykypäivänä mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet stressin, kiireen, elämänmuutoksien ja erilaisten paineiden vuoksi. Onneksi kynnys hakeutua mielenterveyden ammattilaisen tarjoamaan avun piiriin ja hoitoon on madaltunut ja ongelmiin näin pystytään tarttumaan aikaisemmassa vaiheessa. Mielenterveydestä huolehtimisesta onkin tullut luonnollisempi osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Alla on lueteltu muutamia esimerkkejä, jolloin mielenterveyden ammattilainen voi olla apunasi:

 • Huoli omasta tai läheisen hyvinvoinnista
 • Mielialan mataluus
 • Ei jaksa enää harrastaa tai olla kiinnostunut asioista
 • Töistä tai koulusta aiheutuva stressi ja liiallinen kuormittuneisuus
 • Ahdistuneisuus
 • Elämänkriisit
 • Elämänhallinnan haasteet
 • Syömishäiriöt
 • Uupumus
 • Unihäiriöt
 • Pakkotoiminnot tai pakkoajatukset
 • Paniikkihäiriö
 • Sopeutumishäiriöt
 • Haasteet päihteiden kanssa
 • Yksinäisyyden tunne
 • Syrjäytyneisyys
 • Peliongelma

Miten valitsen oikean ammattilaisen?

Psykiatri on lääkäri, joka on erikoistunut mielenterveydellisiin asioihin.

Psykiatrin vastaanotollamme sinut ottaa vastaan kokenut psykiatri, joka kuuntelee asiasi luottamuksella, tekee tarkentavia kysymyksiä ja selvittelyitä sekä laatii yhdessä kanssasi alustavan hoito- ja kuntoutussuunnitelman.

Psykiatrinen sairaanhoitaja tarjoaa keskusteluapua elämän haasteisiin. Oletko huolissasi ystävästäsi, omaisestasi tai omasta mielen hyvinvoinnistasi? Psykiatriset sairaanhoitajat tarjoavat palveluita aikuisille yhteistyössä psykiatrian erikoislääkärin kanssa.

Psykoterapeutti tarjoaa apua potilaan ongelmanratkaisutaitoon, itseymmärrykseen, tunteiden käsittelyyn sekä tarjoaa tukea elämän ongelmien kanssa. Psykoterapia on usein Kelan tukemaa, jolloin tarvitset psykiatrisen diagnoosin asettamisen jälkeen vähintään kolmen kuukauden asianmukaisen hoidon, joka voi tapahtua terapeuttimme tai sairaanhoitajamme vastaanotoilla. Hoitojakson jälkeen psykiatrimme tekee terapia-arvion ja sen jälkeen lausunnon Kelan kuntoutuspsykoterapiaa varten.

Mitä vastaanotolla tapahtuu Oulun Psykiatriakeskuksessa?

Ensimmäinen kontakti voi tapahtua joko paikan päällä Psykiatriakeskuksessa, videoyhteydellä tai puhelimitse.

Vaikeista ja mieltä painavista asioista on usein haastava keskustella, mutta alan ammattilaiset haluavat auttaa näiden asioiden pohtimisessa ja ratkaisun löytymisessä. Tärkeää on hyvän luottamussuhteen muodostuminen ja potilaan kuulluksi tuleminen. Kokeneet ammattilaisemme ovat Psykiatriakeskuksessamme sinua varten!