Psykologin vastaanotto

Psykologi toimii ihmisen kasvun ja kehityksen, käyttäytymisen sekä mielenterveyden asiantuntijana. Psykologi on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon (PsM) ja saanut Valviralta oikeuden toimia laillistettuna psykologina. Psykologin vastaanotolle ei tarvita lähetettä.

Psykologi tarjoaa ohjausta ja neuvontaa erilaisissa elämän muutos-, kriisi- tai ongelmatilanteissa. Lisäksi psykologi tekee psykologisia tutkimuksia ja kirjoittaa niihin perustuvia lausuntoja. Psykologisten tutkimusten avulla voidaan selvittää esimerkiksi oppimisvaikeuksia, keskittymisvaikeuksia sekä työ- ja toimintakyvyn kannalta olennaisia vahvuuksia ja heikkouksia.

 

Psykologi käyttää tutkimuksessa haastattelun lisäksi erilaisia psykologisia testejä ja kyselylomakkeita. Tutkimuksen tulokset käydään kanssasi läpi ja niiden tavoitteena on lisätä itsetuntemustasi. Tuloksia voidaan hyödyntää myös kokonaistilanteesi jäsennyksessä, diagnostiikan tukena sekä hoidon tai kuntoutuksen suunnittelussa. 

Psykologisiin tutkimuksiin on hyvä varata aikaa 2-3 käyntikertaa. Yksi vastaanottokäynti kestää yleensä n. 1,5 tuntia. Jos lääkärisi on tehnyt sinulle lähetteen psykologisiin tutkimuksiin, sinun on mahdollista saada kustannuksiin Kela-korvausta. Tarpeen mukaan psykologimme voi ohjata sinut myös muiden ammattilaistemme palveluiden piiriin.