Psykoterapiat

Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea kuntoutujan työ- tai opiskelukykyä. Kuntoutuspsykoterapiaan oikeutettuja ovat 16-67 -vuotiaat, joilla työ- tai opiskelukyky on uhattuna mielenterveyden häiriön (esimerkiksi masennus ja ahdistuneisuushäiriöt) vuoksi. Ennen kuntoutuspsykoterapian hakemista tulee olla 3 kk jakso asianmukaista hoitoa mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen. Kuntoutuspsykoterapia voi toteutua yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmäpsykoterapiana. 16-25 -vuotiaan kohdalla myös musiikki- ja kuvataideterapia ovat mahdollisia. Nuoren terapiaan voi liittyä myös vanhemman ohjauskäyntejä. Psykoterapiamuotoja on olemassa useita. Suomessa tyypillisimpiä ovat esimerkiksi kognitiivinen ja kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia, integratiivinen psykoterapia, traumapsykoterapia, psykodynaaminen psykoterapia, ratkaisukeskeinen psykoterapia ja erilaiset perhe- ja ryhmäterapiat.

Kela myöntää tuen kuntoutuspsykoterapiaan vuodeksi kerrallaan, enintään kuntoutuspsykoterapia voi kestää 3 vuoden ajan. Kela korvaa psykoterapiakäyntejä vuoden aikana korkeintaan 80 kertaa ja kokonaisuudessaan korkeintaan 200 kertaa. Kelan korvaus yksilöpsykoterapiakäynnistä on 57,60 €/45 min.  Ennen psykoterapian aloitusta toteutetaan 3kk hoito- ja arviojakso mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen. Arviojakso sisältää käyntejä esimerkiksi psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla ja siihen sisältyy vähintään kaksi psykiatrin vastaanottoa/etävastaanottoa. Mikäli arviojakson perusteella suositetaan psykoterapian aloitusta, laatii psykiatri B-lausunnon kuntoutuspsykoterapiaa varten. B-lausunto toimitetaan Kelaan potilaan oman psykoterapiahakemuksen liitteenä.

Toteutamme psykiatriakeskuksessa psykoterapia-arvioita ja myös kuntoutuspsykoterapiaa. Ota yhteyttä joko puhelimitse tai ajanvarauslinkin kautta.