Skip to content

Sirpa Puolakka, psykoterapeutti-opiskelija, toimintaterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja

Psykoterapeuttikoulutettava (Integratiivinen)

Olen toimintaterapeutti (AMK). Opiskelen tällä hetkellä Oulun yliopistossa Integratiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi, arvioitu valmistuminen 6/2022.  Minulla on pitkä työkokemus erikoissairaanhoidon avopalveluissa nuorten aikuisten ja työikäisten mielenterveyden hoidosta sekä neuropsykiatrisesta (ADHD, ADD, autismin kirjo) kuntoutuksesta ja ohjauksesta.

Integratiiviseen psykoterapeuttikoulutettavan hoitoon voi hakeutua kaikissa mielenterveyden oireissa, joista tyypillisiä ovat tunne-elämän, ajatustoiminnan ja käytöksen häiriöt. Nämä voivat ilmetä esim. ahdistuneisuutena, masennuksena, mielialan vaihteluina ja vaikeuksina sosiaalisissa tilanteissa. Haasteet arjessa voivat näyttäytyä uupumuksena, jaksamattomuutena, muistiongelmina, aloittamisen ja tunnesäätelyn vaikeutena sekä ristiriitoina ihmissuhteissa.

Integratiivisessa psykoterapiassa hyödynnetään erilaisia lähestymistapoja tarkastella psyykkisiä ilmiöitä. Lähestymistavassa pyritään yhdistämään tietoa ja ymmärrystä, jota psykoterapian eri teoriaperinteet ja psykoterapiatutkimus ovat tuottaneet. Kuntoutuksessa on keskeistä turvallinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde. Tavoitteet terapiatyöskentelylle määritellään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Työtapani on keskusteleva, mutta mahdollisuus on käyttää myös luovia, toiminnallisia ja kehollisia menetelmiä. Käynnit voidaan toteuttaa lähi- tai etävastaanottona. Voit tulla yksittäiselle käynnille. Tarjoan myös lyhytterapiaa 5 -20 krt ja sopimuksen mukaan pidempi kestoista.  (ei kela-asiakkaita)

Käyntihinta; 60 eur / 45min.

Lyhytterapiapaketti/jakso; 290 eur/ 5krt x 45 min.

Hintoihin lisätään toimistomaksu

Peruutukset alle 24 h 30 eur

Loppulausunto 80 eur

 

Psykiatrinen toimintaterapia ja neuropsykiatrinen valmennus

Olen toimintaterapeutti (AMK). Minulla on pitkä työkokemus erikoissairaanhoidon avopalveluissa nuorten aikuisten ja työikäisten mielenterveyden hoidosta sekä neuropsykiatrisesta (ADHD, ADD, autismin kirjo) kuntoutuksesta ja ohjauksesta. Teen yksilö- ja ryhmäkuntoutusta, jossa on tarvittaessa perhe- ja verkostokeskeinen näkökulma.

Pyykkiset oireet sekä neuropsykiatriset erityispiirteet voivat haitata arjessa selviytymistä. Psykiatrisen toimintaterapian tavoitteena on tukea asiakkaan suoriutumista ja osallistumista elämän eri osa-alueilla. Haasteita voi olla itsestä huolehtimisen toiminnoissa, kotielämässä, asioinneissa, ajan käytön hallinnassa, osallistumisessa tai ympäristössä toimimisessa. Toimintaterapia perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä asiakkaan ja toimintaterapeutin väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Psykiatrisessa toimintaterapiassa ja neuropsykiatrisessa valmennuksessa voidaan keskittyä esim. tunne-, vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen sekä itsetuntemuksen ja identiteetin vahvistamiseen.  Lisäksi tavoitteisiin voi kuulua toiminnanohjaustaitojen ja aloitekyvyn edistäminen sekä päivittäiseen suoriutumiseen liittyvien valmiuksien että taitojen vahvistaminen.

Yhteistyö asiakkaan ja terapeutin kanssa perustuu yhdessä laadittuihin tavoitteisiin. Toimintaterapia/valmennus toteutuu pääasiassa vastaanotolla, sovitusti myös asiakkaan toimintaympäristöissä. Toimintaterapiaan/ neuropsykiatriseen valmennukseen minulle voi tällä hetkellä tulla itsemaksavana. Käynnit voidaan toteuttaa lähi- tai etävastaanottona. Voit tulla yksittäiselle käynnille tai voidaan sopia terapiajaksosta.

Toimintaterapia/ neuropsykiatrinen valmennus

Käyntihinnat:

92 eur /45 min. 

145 eur/ 90 min.

450 eur /5krt x 45 min. 

(+ 50% tapaaminen asiakkaan toimintaympäristössä)

Hintoihin lisätään toimistomaksu

peruutukset alle 24 h 30 eur

 

Laskutuksen yhteydessä hintoihin lisätään toimistomaksu.