Skip to content

Terapeuttinen hengityskoulu

Terapeuttinen hengityskoulu perustuu psykofyysiseen hengitysterapiaan. Se on saanut alkunsa liikuntaterapeutti Maila Sepän ja erikoispsykologi Päivi Lehtisen vuosikymmenien yhteistyöstä ja jatkunut Maila Sepän sekä psykologi/psykoterapeutti Minna Martinin yhteistyönä. Alun perin menetelmä syntyi hyperventilaatio- tai somaattisin ahdistusoirein oirehtiville suunnatuksi psykofyysiseksi lyhytterapiaryhmäksi. Perustana on tieto hengityksen tärkeästä merkityksestä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kannalta.

 

Ryhmän tavoitteet:

Hengityskoulussa ei ole kyse oikean hengitystekniikan oppimisesta, ei tarvitse osata hengittää ”oikein”. Kyse on olemisen tavasta; saa olla ja tutustua omaan hengittämiseen. Näin voi löytää oivalluksia tunteisiinsa ja kehon tuntemuksiin. Voi huomata, miten hengitykseen keskittymisestä voi löytää esimerkiksi mielekkään rentoutumiskeinon, hallita ahdistusta tai tutkia ja selkiyttää omia rajoja. Se voi auttaa myös selviämään levollisemmin stressistä ja arjen haasteista. Mielen ja kehon välillä vallitsee monia toisiinsa vaikuttavia yhteyksiä, joihin ryhmässä tutustutaan (Minna Martin).

 

Teemme ryhmässä mm. seuraavanlaisia harjoitteita:

* tutustutaan mielen ja kehon väliseen yhteyteen

* kokeillaan erilaisia hellittämis- ja hengitysharjoituksia sekä kehollisia menetelmiä, joilla autetaan hengitystä

* opetellaan kuulostelemaan omia tarpeita ja etsitään keinoja oman hyvinvoinnin tueksi

 

Kenelle: Menetelmä sopii stressaajille, jännittäjille sekä esim. kivuista, pelosta, häpeästä tai kehollisista oireista (ahdistuneisuus, uupumus, kehon jännitystilat) kärsiville. Myös unettomuuteen menetelmästä voi löytää helpotusta. Menetelmä voi antaa tukea myös useille terveydenhuollon ammattiryhmille omaan jaksamiseen sekä työuupumuksen välttämiseen.

Ryhmään tuleminen ei edellytä aikaisempia kokemuksia em. harjoitteista. Ennen ryhmän alkamista tehdään alkuhaastattelu. Ryhmään otetaan mukaan 6-8 osallistujaa.

Ryhmän kesto 10 x 1,5 tuntia

Osallistumismaksu: 249e

 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: